Musikk

Vaksdal Kulturskule har eit variert undervisningstilbod i musikk. Me har einskildundervisning i song og på instrument, og me har gruppetilbod. Me har samarbeid med Vaksdal Barne- og ungdomskorps og gjer det me kan for å leggje til rette for eit blomstrande kulturliv. Me arrangerer små og store konsertar der elevane får spele for eit publikum innan trygge rammer. Å lære seg å stå framfor eit publikum og framføre er ein viktig del av undervisninga, og ei viktig erfaring å ta med seg vidare i livet.

Oversyn pr vekedag

 

Mandag Tysdag Onsdag Torsdag
Klarinett Klarinett Fløyte Klarinett
Saksofon Saksofon Fiolin Saksofon
Messing   Gitar Gitar
    Messing  
Piano Piano Piano Piano
Skulekorps   Slagverk  
    Song