Vaksdal Kulturskule

Vaksdal Kulturskule er ein del av Vaksdal Kommune - Eining for Samfunnsutvikling. Me tek ansvaret som samfunnsutviklar på alvor og ønsker å være ein viktig del av lokalmiljøet. Kulturskulen har desentralisert undervisning. Me har tilbod på skulane på Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes og i "Messo", som er Kulturskulen sine lokaler på Dale.

Skuleåret 2015-2016 er tilboda fordelt på følgjande måte:

Vaksdal Stanghelle Dale Stamnes 

Piano

Piano

Piano

Piano

Klarinett, saksofon, fløyte

Klarinett, saksofon, fløyte

Klarinett, saksofon, fløyte

 

Band

     

 

Fiolin

 

 

Slagverk

 

 

 

 

 

Song

 

Messingblås

Messingblås

 

 

 

Gitar

Gitar

 

    Kreativ Verkstad for ungdom  

 

 

Visuell kunst

 

    Skapande Skriving*  
  Skulekorps**    
    Vaksenkorps***  

* I regi av Vaksdal Folkebibliotek

** I regi av Vaksdal Barne- og ungdomskorps som kjøper dirigentteneste frå kulturskulen

*** I regi av Dale Musikkforening som kjøper dirigentteneste frå kulturskulen