Nyheter

26-02-2014

Ny heimeside for Kulturskulen

Vaksdal Kulturskule får no ny heimeside. Den nye heimesida "snakkar" med administrasjonsprogrammet, slik at me alltid skal kunne vera oppdaterte med informasjon om undervisningstilbod, konserter og anna. Dette vert kjekt! Det tar litt tid å få lagt inn all informasjon, men me er i gang!