Nyheter

03-04-2017

re-registrering

Hugs å re-registrere elevar før påskeferien.

Det fine med re-registrering er at kulturskulen får oppdatert kontaktinformasjonen til alle brukarar, og brukarane får melde frå om elevar skal halde fra som no, om dei ynskjer å endre tilboda, eller om dei skal slutte. Brukarane våre får og oppdatert informasjon og villkår for undervisning i kulturskulen.