Elevplass i Kulturskulen

Vaksdal Kulturskule tar inn nye elevar heile året, når me har ledige plassar.

Du kan søkje om opptak på fleire undervisningstilbod.

Du finn søknadsskjema her.