Generelle forventningar

Vaksdal Kulturskule er eit lokalt ressurssenter for undervisning i estetiske fag. Me har godt kvalifiserte lærarar.

Me har høg fagleg standard på undervisninga. Kulturskule er eit undervisningstilbod, sjølv om undervisninga skjer på fritida – om ettermiddagen/kvelden.

De kan vente følgjande av Vaksdal Kulturskule:

 • God fagleg tilrettelegging av undervisninga
 • Organiserte framsyningar
 • God oppfølging og informasjon frå kulturskulen. Me informerer gjennom administrasjonsprogrammet vårt speed admin. Informasjon som hastar kjem på SMS (t.d. avlysning og endring), og "b-post" kjem som epost.

 

Vaksdal Kulturskule ventar følgjande av elevar og føresette:

 • Oppmøte til timane, og melding i god tid ved fråvær
 • Halde kontaktinformasjon og andre brukaropplysningar i speed admin oppdatert
 • Øving og anna arbeid mellom timane heime og oppfølging/interesse frå foreldre
 • Deltaking på konsertar og fellesprosjekt

 

Kulturskulelærarane er kulturskulen sitt andlet ut. Brukarane våre vil møte:

 • ein engasjert og kompetent fagperson med pedagogiske evner.
 • eit inspirerande læringsmiljø bygd på trivsel, tryggleik og fellesskap
 • ein person som kan stille krav og utfordre komfortgrensa, men som aldri skal trampe over den grensa
 • ein person dei kan kjenne seg trygge på
 • ein person som møter brukarane med respekt og tek dei på alvor i eit miljø fritt for rasisme, diskriminering og fordommar