Re-registrering? Kva er det?

Alle som er elevar i kulturskulen må aktivt registrere seg på nytt kvart skuleår. Dette heiter re-registrering, og de loggar inn her. Om de har problem med re-registreringa må de kontakte oss slik at ikkje eleven missar plassen sin. Det er og svært viktig at alle som får nytt telefonnummer eller epost loggar inn og endrar kontaktinformasjonen sin.