Dalekunst

Dalekunst er eit prosjekt i regi av Dale Ungdomsskule i samarbeid med Vaksdal Kulturskule. Prosjektet fekk økonomisk starthjelp frå Undanningsdirektoratet/Ut med kulturskulen, og er unikt i sitt slag. Samarbeidet på tvers av einingar er både av økonomisk, kreativ og administrativ art.

Dalekunst handlar om å ta ungdomskultur på alvor og rettar seg mot elevane på 10.trinn, men og andre ungdommar er involvert. Stikkord for Dalekunst er gatekunst/street art, video, dataspel, virtuell verd.

Dalekunst har eigne nettsider her. FB-sida finn du her.